homeวิชานวัตกรรม ม.1/1
personperson_add
วิชานวัตกรรม ม.1/1

ผู้สอน
เดชมณี เนาวโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชานวัตกรรม ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40178

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

koooooeeeee


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)