homemomentum...(ความหมายของโมเมนตัม)
personperson_add
momentum...(ความหมายของโมเมนตัม)

ผู้สอน
ครู พัทธนันท์ มีตุ้ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
momentum...(ความหมายของโมเมนตัม)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40182

สถานศึกษา
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน
  1. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม
  2. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติ ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)