วิทย์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์  ชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง  สพป,น่าน  เขต  1