home01132170 Management Accounting หมู่850
personperson_add
01132170 Management Accounting หมู่850

ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
01132170 Management Accounting หมู่850

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40397

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หมู่850 ภาคปลาย ปีการศึกษา2562


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)