home01132170 Management Accounting หมู่850
person
01132170 Management Accounting หมู่850

ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
01132170 Management Accounting หมู่850

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40397

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หมู่850 ภาคปลาย ปีการศึกษา2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)