homeสมการ
person
สมการ

ผู้สอน
นาย นัฏฐวุฒิ อุตรธรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
สมการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40402

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหัวกรูด

คำอธิบายวิชา

...


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)