850-313


ผู้สอน
Thawien Wittaya
เข้าสู่ระบบเมื่อ 14 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
850-313

รหัสวิชา
40415

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

เนื้อหารายวิชา

  1. ความสำคัญ สมบัติและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหาร
  2. ชนิด และสมบัติของของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร
  3. เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
  4. บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ
  5. การประเมินอายุการเก็บรักษา *ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา
    • รูปแบบการเน่าเสีย
    • การประเมินอายุการเก็บรักษา (สภาวะเร่ง และ Q10)

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books