850-313

ผู้สอน
person
Thawien Wittaya
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
850-313

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40415

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชา

  1. ความสำคัญ สมบัติและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหาร
  2. ชนิด และสมบัติของของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร
  3. เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
  4. บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ
  5. การประเมินอายุการเก็บรักษา *ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา
    • รูปแบบการเน่าเสีย
    • การประเมินอายุการเก็บรักษา (สภาวะเร่ง และ Q10)

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)