homeคณิตศาตร์พื้นฐาน
person
คณิตศาตร์พื้นฐาน

ผู้สอน
นาย พันธิ์วิชย์ ศุภนิมิตรวสุกล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาตร์พื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40416

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาที่เสริมสร้างทักษะการดำเนินชิวิตแก่ผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)