homeคณิตศาตร์พื้นฐาน
personperson_add
คณิตศาตร์พื้นฐาน

ผู้สอน
person
นาย พันธิ์วิชย์ ศุภนิมิตรวสุกล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาตร์พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40416

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เสริมสร้างทักษะการดำเนินชิวิตแก่ผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)