homeคณิตศาสตร์
personperson_add
คณิตศาสตร์

ผู้สอน
person
นาย พันธิ์วิชย์ ศุภนิมิตรวสุกล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40417

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการคิดคำนวณ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)