homeคณิตศาสตร์
person
คณิตศาสตร์

ผู้สอน
นาย พันธิ์วิชย์ ศุภนิมิตรวสุกล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40417

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการคิดคำนวณ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)