homeการเขียนโปรแกรม 1
person
การเขียนโปรแกรม 1

ผู้สอน
นาย เด่นศักดิ์ ทองแท้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรม 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40420

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไพทอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)