homeการเขียนโปรแกรม 1
personperson_add
การเขียนโปรแกรม 1

ผู้สอน
นาย เด่นศักดิ์ ทองแท้
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรม 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40420

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไพทอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)