home57 กลุ่มเรียน สฎ 2218.121 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต
personperson_add
57 กลุ่มเรียน สฎ 2218.121 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต

ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57 กลุ่มเรียน สฎ 2218.121 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40422

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)