homeBIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)
personperson_add
BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40423

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)