homeBIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)
person
BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40423

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)