homeBIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)
personperson_add
BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40423

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)