รายวิชาปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


ผู้สอน
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รหัสวิชา
40429

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

รายวิชาปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รุ่น 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books