homeวิทย์ ม.1 ส่วนประกอบของโลก (ครูสุกัญญา)
personperson_add
วิทย์ ม.1 ส่วนประกอบของโลก (ครูสุกัญญา)

ผู้สอน
นาง สุกัญญา ตนภู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ ม.1 ส่วนประกอบของโลก (ครูสุกัญญา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4046

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทย์ ม. 1

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)