857-392 WIL for Food Industry


ผู้สอน
มณฑิรา เอียดเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-392 WIL for Food Industry

Class ID
40470

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ณ สถานประกอบการ ในหัวข้อการจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การฝึกปฏิบัติงาน การค้นหาปัญหาและคัดเลือกปัญหา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)