homeสมาคมความคิดเห็น
person
สมาคมความคิดเห็น

ผู้สอน
นาย สมัชชา ดอกสาคู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สมาคมความคิดเห็น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4074

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง

คำอธิบายวิชา

สมาคมนี้มีเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆของนักศึกษาครูอาจารย์และอื่นๆ

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านนำความคิดเห็นไปเพื่อปรับปรุงแก้ไข้ตนเอง

ควรใช้คำที่สุภาพในการพิมและเพื่อไม่ให้ทะเลาะวิวาทกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)