homeสมาคมความคิดเห็น
personperson_add
สมาคมความคิดเห็น

ผู้สอน
นาย สมัชชา ดอกสาคู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สมาคมความคิดเห็น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4074

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่าง

คำอธิบายชั้นเรียน

สมาคมนี้มีเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆของนักศึกษาครูอาจารย์และอื่นๆ

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านนำความคิดเห็นไปเพื่อปรับปรุงแก้ไข้ตนเอง

ควรใช้คำที่สุภาพในการพิมและเพื่อไม่ให้ทะเลาะวิวาทกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)