homeมัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
พระ อิสรานุวัฒน์ พิพัฒน์ตยานันท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4085

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รับมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)