homeการผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา
personperson_add
การผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ผู้สอน
person
นาย ประณต ประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
410

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

งานนนนนน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)