homeพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง ฤดูร้อน/2562 (ส.08.00-11.00)
person
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง ฤดูร้อน/2562 (ส.08.00-11.00)

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง ฤดูร้อน/2562 (ส.08.00-11.00)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
41113

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ค่อยเขียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)