จป 413 การประกวดและตัดสินสัตว์น้ำ 3/2562


ผู้สอน
ชนกันต์ จิตมนัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
จป 413 การประกวดและตัดสินสัตว์น้ำ 3/2562

Class ID
41239

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

ความเป็นมาและความสำคัญของการประกวดสัตว์น้ำ การจัดการประกวดสัตว์น้ำ การวางแผนการจัดประกวดสัตว์น้ำ หลักเกณฑ์การตัดสินสัตว์น้ำในการประกวด การเตรียมสัตว์น้ำและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการตัดสิน การฝึกหัดการจัดการประกวดสัตว์น้ำและตู้สัตว์น้ำสวยงาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)