homeภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี
person
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 : ครูผู้สอน ครูสุธะนะ พามนตรี

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4129

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4  ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)