เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชื่อ นางสาวกวินนา เนียมตะคุ

ชื่อเล่น กี้ 

เกิดวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 47/1 ม.1 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150