ม.6

ผู้สอน
นางสาว กวินนา เนียมตะคุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4149

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชื่อ นางสาวกวินนา เนียมตะคุ

ชื่อเล่น กี้ 

เกิดวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 47/1 ม.1 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)