ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อ นางสาวกวินนา เนียมตะคุ

ชื่อเล่น กี้ 

เกิดวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 47/1 ม.1 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150