home55-1 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (#4155 อาทิตย์เช้า)
person
55-1 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (#4155 อาทิตย์เช้า)

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 42 นาทีที่แล้ว

ชื่อวิชา
55-1 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (#4155 อาทิตย์เช้า)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4155

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

55-1 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี ภาค กศบป. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)