กระบวนทัศน์พัฒนา
ผู้สอน

จักรพันธ์ ศักยพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กระบวนทัศน์พัฒนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4171

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิถี วิธี การมอง การรับรู้ ความเป็นไปต่างๆ บนโลก การให้คุณค่าบางอย่างโดย ตัวมนุษย์เอง ได้ฝังคุณลักษณะ ตัวตน และ อุปสรรค ขวางกั้นการเปลี่ยนแปลง ให้ไปสู่ ความเป็นโลก และความเป็นตัวตน ที่ แปลกไปจากเดิม เรามาสัมผัสแห่งคุณค่าใหม่ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้อง และ เป็นวิถีแห่งสุข สันติที่ยั่งยืน กับวิถีแห่งความคิดใหม่ แปรเปลี่ยนมุมมองเก่าๆที่ รับมา ถ่ายทอดมา ให้เป็น "กระบวนทัศน์พัฒนา" 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.