homeคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2
personperson_add
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2

ผู้สอน
person
นาย ตะวัน สุทธวิจิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4216

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)