homeชั้น ม. 5/2
personperson_add
ชั้น ม. 5/2

ผู้สอน
นาย มีชัย ทาหอม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม. 5/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
422

สถานศึกษา
เขมราฐพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใชเฉพาะชั้น ม. 5/2 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)