ผู้สอน
นาง สุปรียา ปางน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ม.3 (นางสุปรียา ปางน้อย)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4222

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านปงสนุก


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3