ภาษาไทยม.3(ครูประทุม ยอดคำ)

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3