homeชั้น ม. 5/3
personperson_add
ชั้น ม. 5/3

ผู้สอน
นาย มีชัย ทาหอม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม. 5/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
423

สถานศึกษา
เขมราฐพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เฉพาะชั้น ม. 5/3 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)