homeงานใบตอง
person
งานใบตอง

ผู้สอน
นาง แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานใบตอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4234

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้งานใบตอง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)