homeงานใบตอง
personperson_add
งานใบตอง

ผู้สอน
person
นาง แสงจันทร์ เขจรศาสตร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานใบตอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4234

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้งานใบตอง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)