ม.3/9

ผู้สอน
person
นาง รัชนี สุวรรณนันท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3/9

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4241

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 เป็นห้องเรียน E P (English Program) มีรักเรียนไทย จำนวน 34 คน  และนักเรียนแลกเปลี่ยน 2 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)