เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.3/9

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 เป็นห้องเรียน E P (English Program) มีรักเรียนไทย จำนวน 34 คน  และนักเรียนแลกเปลี่ยน 2 คน