ผู้สอน
นาง รัชนี สุวรรณนันท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/9


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4241

สถานศึกษา

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 เป็นห้องเรียน E P (English Program) มีรักเรียนไทย จำนวน 34 คน  และนักเรียนแลกเปลี่ยน 2 คน