ม.4/12

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน Gifted ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ม. ๔ ปีการศึกษา มีนักเรียน ๓๔ คน