ม.4/12

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน Gifted ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ม. ๔ ปีการศึกษา มีนักเรียน ๓๔ คน