ชั้น ม. 5/7

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพาะชั้น ม. 5/7 เท่านั้น