ญ 33261 Japanese 5 ม.6


ผู้สอน
นางสาว โยษิตา อุตตะมัง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ญ 33261 Japanese 5 ม.6

รหัสวิชา
42733

สถานศึกษา
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

❤︎ **บทที่ 13 日本とタイ ญี่ปุ่นกับไทย **

  สามารถถามและตอบเพื่อเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือสถานที่ตั้งแต่ 2 ย่างขึ้นไป รวมทั้งพูดถึงสิ่งที่ชอบที่สุดในแต่ละหมวดหมู่ได้

かんじ:寒、春、夏、秋、同、円、車、発、持、待、晩

ミニじょうほう :日本の季節 ฤดูกาลของญี่ปุ่น

❤︎ บทที่ 14 料理 อาหาร

  1. สามารถถามและตอบคำถามง่ายๆเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องใกล้ตัว เช่น ประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารหรือการท่องเที่ยวได้ 2. สามารถอธิบายลำดับและขั้นตอนในการทำอาหารหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้

かんじ:閉、料、理、音、洗、肉、魚、回、顔、味

ミニじょうほう :日本料理 อาหารญี่ปุ่น

❤︎ บทที่ 15 おみやげ ของฝาก

  1. สามารถบอกเล่าเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญหรือสิ่งของของบุคคลต่างๆได้ 2. สามารถถามตอบพร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ทำในวันหยุดและสิ่งที่คิดจะทำต่อไปได้

かんじ:計、飯、後、前、紙、族、旅、両、親、仕、事

ミニじょうほう :おみやげ ของฝาก

❤︎ บทที่ 16 病気 การเจ็บป่วย

  1. สามารถอธิบายอาการเจ็บป่วยของตนเอง และสามารถฟังคำแนะนำหรือคำเตือนจากแพทย์หรือเพื่อนเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเข้าใจได้ 2. สามารถถามและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพได้

かんじ:頭、悪、薬、早、休、医、者、病、院、元、心、配

ミニじょうほう :นกกระเรียน1,000 ตัว

❤︎ **บทที่ 17 むかしと今 สมัยก่อนกับปัจจุบัน **

  1.สามารถบอกเล่าเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของตนเอง เพื่อน และสังคมได้

かんじ:市、県、外、場、漢、字、名、歩、便、利、知、世、界、思、風

ミニじょうほう :日本の歴史 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books