ศท330 ภาษาถิ่นล้านนา


ผู้สอน
นาย ชยุตภัฎ คำมูล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท330 ภาษาถิ่นล้านนา

รหัสวิชา
4276

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายวิชา

  อยู่ระหว่างดำเนินการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books