homeศท330 ภาษาถิ่นล้านนา
personperson_add
ศท330 ภาษาถิ่นล้านนา

ผู้สอน
นาย ชยุตภัฎ คำมูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศท330 ภาษาถิ่นล้านนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4276

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

  อยู่ระหว่างดำเนินการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)