homeศท330 ภาษาถิ่นล้านนา
person
ศท330 ภาษาถิ่นล้านนา

ผู้สอน
นาย ชยุตภัฎ คำมูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท330 ภาษาถิ่นล้านนา

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4276

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  อยู่ระหว่างดำเนินการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)