homeคอม1
person
คอม1

ผู้สอน
นาย มูฮำมัดเซ็น เด็งซิยอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอม1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4284

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

หน้าที่ส่วนประกอบของแต่ละตัว

การสมัครอีเมล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)