เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้โปรแกรม FlipAlbum)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
Flip Aibum เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ สามารถเปิดอ่านและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง โปรแกรม Flip Aibum สามารถาแทรกข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียงเสียง เพื่อการสร้างงานให้ออกมาเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากหนังสือเรียนโดยทั่วไป