homeเทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้โปรแกรม FlipAlbum)
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้โปรแกรม FlipAlbum)

ผู้สอน
นาย รอซือนิง กูโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้โปรแกรม FlipAlbum)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4292

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
Flip Aibum เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ สามารถเปิดอ่านและใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง โปรแกรม Flip Aibum สามารถาแทรกข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียงเสียง เพื่อการสร้างงานให้ออกมาเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากหนังสือเรียนโดยทั่วไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)