homeการงานอาชีพป.1
personperson_add
การงานอาชีพป.1

ผู้สอน
นาง ลักขณา แดงปรกเกล้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4300

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)