homeการใช้อินเตอร์เน็ตเเละคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.1/1 ม.1/4
personperson_add
การใช้อินเตอร์เน็ตเเละคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.1/1 ม.1/4

ผู้สอน
นัสรี นัสรี ดอเลาะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้อินเตอร์เน็ตเเละคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.1/1 ม.1/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4308

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งการบ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)