ผู้สอน
นัสรี นัสรี ดอเลาะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้อินเตอร์เน็ตเเละคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.1/1 ม.1/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4308

สถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39


คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งการบ้าน