homeการจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
personperson_add
การจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

ผู้สอน
person
นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
431

สถานศึกษา
Thepsatri Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจนิยามของการจัดการจัดซื้อ จัดหา และ จัดจ้าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)