การจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
ผู้สอน

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
431

สถานศึกษา
Thepsatri Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจนิยามของการจัดการจัดซื้อ จัดหา และ จัดจ้าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.