homeการจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
person
การจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

ผู้สอน
นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
431

สถานศึกษา
Thepsatri Rajabhat University

คำอธิบายวิชา

เข้าใจนิยามของการจัดการจัดซื้อ จัดหา และ จัดจ้าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)