ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปีที่ 1เทคโนโลยีโยธาภาคสมทบ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4318

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสรายวิชา:13-011-235  ชื่อ แคลคูลัส 2

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 8 ราย