homeการจัดการแรงงานสัมพันธ์
person
การจัดการแรงงานสัมพันธ์

ผู้สอน
ผศ. ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการแรงงานสัมพันธ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
434

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาด้านการจัดการแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)