ผู้สอน
นางสาว ฟาตีมะห์ อิสมะแอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พื้นฐานชีววิทยา ม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4342

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบนิเวศ

โครงสร้างเซลล์

ระบบภูมิคุ้มกัน

พันธุกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ