ว 30242 ชีววิทยาเพิ่มเติม (ชั้น ม. 5)


ผู้สอน
นางสาว ยาตี ยีมะยี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว 30242 ชีววิทยาเพิ่มเติม (ชั้น ม. 5)

Class ID
4349

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีวารินทร์
คำอธิบายวิชา

ว 30242  ชีววิทยาเพิ่มเติม (ชั้น ม. 5)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)