homeวิทยาศาสตร์ชั้นป.1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ชั้นป.1

ผู้สอน
นาย นาวาวี เจะอาลี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4358

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

   บอกความหมายของสูเราะฮฺ

- รู้และเข้าใจความหมายความเป็นมาของอัลกุรอานและซูเราะฮฺสั้นๆ

                - อ่านและท่องจำเกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอานซูเราะฮฺสั้นๆ

                 - ยึดมั่นในหลักคำสอนของอัลกุรอานและนำมาอ่านใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)