homeวิทยาศาสตร์ชั้นป.1
person
วิทยาศาสตร์ชั้นป.1

ผู้สอน
นาย นาวาวี เจะอาลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้นป.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4358

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

   บอกความหมายของสูเราะฮฺ

- รู้และเข้าใจความหมายความเป็นมาของอัลกุรอานและซูเราะฮฺสั้นๆ

                - อ่านและท่องจำเกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอานซูเราะฮฺสั้นๆ

                 - ยึดมั่นในหลักคำสอนของอัลกุรอานและนำมาอ่านใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)