โลก ดวงดาวและอวกาศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับ โลก ดวงดาวและอวกาศ  ตลอดจนการดำเนินชีวิต ในโลกนี้อย่างสันติ