ผู้สอน
นางสาว อาซีย๊ะ ปะจูดิง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4378

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี


คำอธิบายชั้นเรียน

เรี่ยนรู้เกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต