ฆ่าไวรัสแบบเบซิค
ผู้สอน

นาย นาวาวี เจะอาลี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฆ่าไวรัสแบบเบซิค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4396

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทอน

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้ไวรัสโดยใช้โปรแกรมง่ายๆๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.