homeฆ่าไวรัสแบบเบซิค
personperson_add
ฆ่าไวรัสแบบเบซิค

ผู้สอน
นาย นาวาวี เจะอาลี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฆ่าไวรัสแบบเบซิค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4396

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้ไวรัสโดยใช้โปรแกรมง่ายๆๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)