ฆ่าไวรัสแบบเบซิค

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้ไวรัสโดยใช้โปรแกรมง่ายๆๆ