ม.4_2555/1

ผู้สอน
นางสาว วีณาวรรณ จันทขันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4_2555/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4464

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ และทำใบงานให้ถูกต้องเรียบร้อย ส่งให้ตรงเวลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)