ผู้สอน
นางสาว วีณาวรรณ จันทขันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4_2555/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4464

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ และทำใบงานให้ถูกต้องเรียบร้อย ส่งให้ตรงเวลา