ผู้สอน
นาง อัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4473

สถานศึกษา

โรงเรียนโคกตูมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียน สร้าง Mind Map ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แล้วตอบคำถามท้ายบท ที่ เป็น คำถามแล้วตอบแบบเลือกตอบ พร้อมทั้งเติมคำ ให้สมบูรณ์