วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ชั้นปีที่1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สอน

นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ชั้นปีที่1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4476

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ชั้นปีที่1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.